03
mei
2010
|
13:33
Europe/Amsterdam

Aanstellen meerdere vermogensbeheerders in de Beleggingspools Achmea Obligaties Euro en Achmea Aandelen Euro gerealiseerd

Met ingang van 1 mei 2010 wordt het vermogensbeheer van een deel van de portefeuilles van de Beleggingspools Achmea Obligaties Euro en Achmea Aandelen Euro uitgevoerd door meerdere vermogensbeheerders. De aankondiging van deze wijziging en de toelichting erop kunt u terugvinden in het nieuwsbericht van 22 januari 2010 op deze website, met daarbij de advertentie en het Informatiememorandum van dezelfde datum.
 
De Beleggingspool Achmea Obligaties Euro wordt naast de vermogensbeheerder F&C Netherlands B.V., ook beheerd door Robeco Institutional Asset Management B.V. en BNY Mellon Asset Management Limited waarvan de vermogensbeheerwerkzaamheden zijn gedelegeerd aan Standish Mellon Asset Management Company LLC.
 
De Beleggingspool Achmea Aandelen Euro wordt naast de vermogensbeheerder F&C Netherlands B.V., ook beheerd door Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V.
 
Als gevolg van het aanstellen van meerdere asset managers is de maandelijkse vermogensbeheervergoeding van de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro aangepast van 0,1175% naar bij benadering 0,135% en is de maandelijkse vermogensbeheervergoeding van de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro aangepast van 0,17% naar bij benadering 0,18%.
 
De reden om te kiezen voor het Multi asset management model waarbij meerdere vermogensbeheerders voor een specifieke beleggingspool worden aangesteld, is om actiever te sturen op verbetering van de verhouding tussen risico en rendement door middel van spreiding van beleggingsstijlen. De kosten van vermogensbeheer in deze Beleggingspools zal enigszins kunnen fluctueren, afhankelijk van de omvang van het belegd vermogen bij de verschillende vermogensbeheerders.
 
Het Basis Prospectus en Aanvullend Prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V. van 1 mei 2010 is naast bovenstaande ook aangepast op de jaarcijfers van 2009.
 
Het Basis Prospectus en Aanvullend Prospectus kunt u downloaden door bij 'Fondsen' te kiezen voor één Achmea Beleggingsfonds en vervolgens op de pagina te kiezen voor 'Prospectus, Basis’ en/of ‘Prospectus, Aanvullend’
 
Amsterdam, 3 mei 2010
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.
De Directie