Zeist,
22
januari
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Achmea Beleggingsfondsen N.V.: Dividendbericht

Achmea Beleggingsfondsen N.V.(een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal statutair gevestigd te Zaandam)

Op 13 juni 2009 zijn het Levob AEX+ Fonds, het Levob €uro Obligatiefonds, het Levob €uropees Aandelenfonds en het Levob €uropees Mixfonds (hierna de “Levob Fondsen”) opgeheven en zijn de verplichtingen van de Levob Fondsen overgegaan op Achmea Beleggingsfondsen N.V.. Eén en ander conform hetgeen hierover door de Levob Fondsen is gecommuniceerd op of voorafgaand aan 13 juni 2009. Om te voldoen aan de fiscale uitdelingsverplichting en het behouden van de status van fiscale beleggingsinstelling, moet Achmea Beleggingsfondsen N.V. binnen 8 maanden na 13 juni 2009 de uit de Levob Fondsen overgenomen fiscale verplichtingen uitkeren. Achmea Beleggingsfondsen N.V. zal een dividend over het boekjaar 2009 uitkeren om aan deze uitdelingsverplichting te voldoen.

Dividend zal worden uitgekeerd onder aftrek van 15% dividendbelasting door de volgende Subfondsen:

aandeel dividendnominaal per aandeel euro euro

Achmea Nederland Aandelenfonds 1 0,01Achmea Eurolanden Aandelenfonds 1 0,08Achmea Eurolanden Obligatiefonds 1 0,02Achmea Eurolanden Mixfonds 1 0,04

Bovengenoemde aandelen van Subfondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. zullen aan Euronext Amsterdam door NYSE Euronext op 22 januari 2010 ex-dividend worden genoteerd. Het dividend zal op 4 februari 2010 betaalbaar worden gesteld. Aan degenen die op 21 januari 2010 bij kantoorsluiting houder zijn van aandelen in de betreffende Subfondsen zal het dividend ter beschikking worden gesteld via de bij Necigef aangesloten instellingen.

Amsterdam, 21 januari 2010

Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.

De Directie