12
november
2015
|
08:39
Europe/Amsterdam

Achmea Beleggingsfondsen N.V. (in liquidatie): subfondsen zijn opgeheven

​Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. deelt mee dat op 12 november 2015 Achmea Beleggingsfondsen N.V. is opgeheven en dat per deze datum de laatste intrinsieke waarden van de onderstaande subfondsen zijn gepubliceerd. De liquidatie-uitkering bij voorbaat zal plaatsvinden tegen deze intrinsieke waarden van de subfondsen.
 
Achmea Beleggingsfondsen N.V. bestond uit de volgende vijf subfondsen:
Achmea Nederland Aandelenfonds (serie 1, ISIN code NL0006259970)
Achmea Eurolanden Aandelenfonds (serie 2, ISIN code NL0006259988 )
Achmea Wereld Aandelenfonds (serie 3, ISIN code NL0006259996 )
Achmea Eurolanden Obligaties (serie 4, ISIN code NL0006260002)
Achmea Eurolanden Mixfonds (serie 5, ISIN code NL0006260010)
 
De belangrijkste informatie over de opheffing van Achmea Beleggingsfondsen N.V. is opgenomen in het Informatie Memorandum van 10 juli 2015, de notulen van de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van 27 augustus 2015 en de advertentie van 20 oktober 2015, zoals eerder op deze website is gepubliceerd.
 
De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) is op de hoogte gesteld van deze liquidatie.
 
Amsterdam, 12 november 2015
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., beheerder van Achmea Beleggingsfondsen N.V. (in liquidatie)
De directie