30
juni
2015
|
09:47
Europe/Amsterdam

Achmea Beleggingsfondsen N.V.: Wijziging kosten bij uitgifte en inkoop van aandelen

Met ingang van 1 augustus 2015 wijzigt het Prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V. ten aanzien van het Achmea Nederland Aandelenfonds (serie 1), het Achmea Eurolanden Aandelenfonds (serie 2), het Achmea Wereld Aandelenfonds (serie 3), het Achmea Eurolanden Obligatiefonds (serie 4) en het Achmea Eurolanden Mixfonds (serie 5) (ieder een ‘Fonds’ en meerdere fondsen ‘de Fondsen’).
 
De wijziging betreft een aanpassing van het percentage kosten bij uitgifte en inkoop (de op- en afslag) van de Fondsen.
 
Zoals opgenomen in het Prospectus Beleggingsfondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. wordt bij uitgifte en inkoop van Fondsen een opslag respectievelijk een afslag toegepast op de vastgestelde intrinsieke waarde met het oog om de zittende beleggers te beschermen tegen kosten die drukken op het Fonds als gevolg van de toe- of uittredende beleggers. Na evaluatie is gebleken dat de kosten die worden gedekt uit de op- en afslagen bij twee Fondsen hoger zijn geworden en bij drie Fondsen lager zijn geworden en worden de op- en afslag percentages per 1 augustus 2015 als volgt aangepast:
 
Fonds
Tot 1 augustus 2015
Vanaf 1 augustus 2015
Achmea Nederland Aandelenfonds (serie 1 )
0,245%
0,255%
Achmea Eurolanden Aandelenfonds (serie 2)
0,271%
0,276%
Achmea Wereld Aandelenfonds (serie 3)
0,289%
0,246%
Achmea Eurolanden Obligatiefonds (serie 4)
0,259%
0,181%
Achmea Eurolanden Mixfonds (serie 5)
0,305%
0,257%
 
De Autoriteit Financiële Markten is op de hoogte gesteld van deze wijziging.
 
Beleggers in het Fonds waarvan de op- en afslag wordt verhoogd, kunnen tot één maand na deze bekendmaking van het besluit tot wijziging van kosten bij uitgifte en inkoop, onder ongewijzigde voorwaarden uittreden.
 
Amsterdam, 30 juni 2015
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.
De directie