Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A

Dit fonds belegt wereldwijd in bedrijfsobligaties die zijn genoteerd in Euro of Amerikaanse dollar. De nadruk ligt op Europa en Noord-Amerika. Er wordt voornamelijk belegd in bedrijfsobligaties met een relatief goede kredietwaardigheid ('Investment Grade'). Daarnaast wordt belegd in staatsgerelateerde obligaties met een relatief goede kredietwaardigheid. Tevens kan in beperkte mate worden belegd in Duitse en Amerikaanse staatsobligaties.

 

Fondsrapportage
Fondsupdate

Fondsdocumentatie
Basisprospectus
Aanvullend prospectus
Essentiële beleggersinformatie (EBI)
Maandelijkse opgave

Jaarverslag Achmea paraplufonds A
2018
2017
2016

Halfjaarverslag Achmea paraplufonds A
2019
2018
2017

Jaarverslag beleggingspools
2018
2017
2016