15
oktober
2015
|
16:37
Europe/Amsterdam

Achmea paraplu fonds A: mededeling inzake voornemen wijziging niveau hefboomfinanciering.

Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. deelt mede dat het voornemen bestaat om het niveau van de hefboomfinanciering voor de subfondsen van Achmea paraplu fonds A, hieronder ook ‘fonds’, ‘fondsen’ of ‘fondsen van Achmea paraplu fonds A’ genoemd, te wijzigen met ingang van 16 november 2015.
 
Zoals vastgelegd in het aanvullend prospectus van Achmea paraplu fonds A, kan in de fondsen van Achmea paraplu fonds A sprake zijn van hefboomfinanciering. Van hefboomfinanciering is sprake als posities worden ingenomen met geleend  geld, geleende effecten, of een hefboom als onderdeel van (bepaalde) derivatenposities. Uitgangspunt is dat in de fondsen van Achmea paraplu fonds A geen sprake is van hefboomfinanciering als gevolg van geleend geld of geleende effecten. Hefboomfinanciering is aanwezig in de Achmea Beleggingspools of in de externe beleggingsfondsen waarin de fondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen als onderdeel van (bepaalde) derivatenposities daarin. Indien gebruik wordt gemaakt van hefboomfinanciering vergroot dit de risicopositie van het betreffende fonds en kan de belegging risicovoller zijn dan wanneer geen gebruik wordt gemaakt van hefboomfinanciering.
Voor de berekening van hefboomfinanciering heeft de wetgever regels opgesteld. De berekening vindt plaats volgens enerzijds de netto methode, officieel genaamd de methode op basis van gedane toezeggingen.  Anderzijds vindt de berekening plaats volgens de bruto methode.
 
Derivaten worden gebruikt uit hoofde van een efficiënt en doelmatig portefeuillebeheer. Een doelmatig gebruik van derivaten is toegestaan binnen het beleggingsbeleid van de fondsen en draagt bij aan de optimalisering van de rendements-risicoverhouding. Het gebruik van derivaten kan leiden tot een niveau van hefboomfinanciering hoger dan 100%.  Ten opzichte van het huidige beleggingsbeleid worden de maximum percentages van de hefboomfinanciering onder de netto methode verruimd om de inzet van derivaten met het oogmerk om een efficiënt en doelmatig portefeuillebeheer te kunnen blijven gebruiken. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.  heeft dan ook het voornemen om voor een aantal fondsen de maximum percentages  van de hefboomfinanciering onder de netto methode per 16 november 2015 te verhogen, zoals hieronder in de tabel weergegeven. Deze aanpassing zal niet leiden tot een gewijzigd risicoprofiel van de fondsen.
 
Fonds
Tot 16 november
2015
Vanaf 16 november
2015
Achmea mixfonds zeer voorzichtig A (serie 1)
Max. 150%
Max. 200%
Achmea mixfonds voorzichtig A (serie 2)
Max. 150%
Max. 200%
Achmea mixfonds gemiddeld A (serie 3)
Max. 150%
Max. 200%
Achmea mixfonds ambitieus A (serie 4)
Max. 150%
Max. 200%
Achmea mixfonds zeer ambitieus A (serie 5)
Max. 150%
Max. 200%
Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A (serie 7)
Max. 150%
Max. 200%
 
De wijziging betreft een wijziging van het beleggingsbeleid van de bovengenoemde fondsen en deelnemers kunnen in de periode vanaf heden tot 16 november 2015 onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden. 
 
In het aanvullend prospectus van Achmea paraplu fonds A wordt de wijziging  op 16 november 2015 verwerkt.
 
Een besluit van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. tot wijziging dat niet afwijkt van dit voorstel zal niet separaat bekend worden gemaakt maar als onderdeel van de gewijzigde voorwaarden, op 16 november 2015 beschikbaar zijn op de website: www.achmeabeleggingsfondsen.nl.
 
De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) is van dit voorstel in kennis gesteld.
 
 
Amsterdam, 15 oktober 2015
 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie