16
mei
2011
|
14:23
Europe/Amsterdam

Actualisatie Prospectus Achmea Beleggingsfondsen N.V. en Financiele Bijsluiters

Het Prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V. en de Financiële Bijsluiters zijn per 16 mei 2011 aangepast. Deze aanpassing is het gevolg van:
1. actualisatie van de cijfers met de gegevens over het boekjaar 2010
2. actualisatie van de directie Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., zoals vermeld in het Prospectus (zie ook nieuwsbericht d.d. 17 maart 2011 op deze website).
3. actualisatie fiscale aspecten
4. actualisatie verantwoord beleggingsbeleid, zoals beschreven in het Prospectus
5. aanpassing Reglement Achmea Beleggersgiro, zoals opgenomen in het Prospectus (zie ook nieuwsbericht d.d. 16 mei 2011 op deze website).
6. actualisatie beheervergoeding Achmea Eurolanden Obligatiefonds en de verwachte Total Expense Ratio (TER) van het Achmea Eurolanden Obligatiefonds (zie ook nieuwsbericht d.d. 2 mei 2011 op deze website). 
 
Tenslotte bevat de actualisatie van het Prospectus en de Financiële Bijsluiter een aantal tekstuele aanpassingen.
Het Prospectus kunt u downloaden door bij 'Fondsen' te kiezen voor één Achmea Beleggingsfonds en vervolgens bij het desbetreffende fonds te kiezen voor ‘Prospectus, Basis’ en ‘Prospectus, Aanvullend’.
 
De Financiële Bijsluiters kunt u downloaden door bij ‘Fondsen’ te kiezen voor één Achmea Beleggingsfonds en vervolgens bij het desbetreffende fonds te kiezen voor ‘Financiële Bijsluiter’.
 
Amsterdam, 16 mei 2011
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.
De Directie