Zeist,
12
april
2008
|
15:36
Europe/Amsterdam

Dividendbericht Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Ingevolge het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 11 april 2008, is het dividend over het boekjaar van 2007 vastgesteld. Dividend zal worden uitgekeerd onder aftrek van 15% dividendbelasting door de volgende Subfondsen:
 
 aandeel        dividend
 nominaal      per aandeel
 euro             euro
 
 1                   0,21                  Avéro Achmea Nederland Aandelenfonds
 1                   0,71                  Avéro Achmea Euro Obligatiefonds
 1                   0,26                  Avéro Achmea Euro Aandelenfonds
 1                   0,48                  Avéro Achmea Euro Mixfonds
 1                   0,50                  Centraal Beheer Achmea Nederland Fonds
 1                   0,79                  Centraal Beheer Achmea Euro Obligatiefonds
 1                   0,64                  Centraal Beheer Achmea Euro Mix Fonds
 1                   0,50                  FBTO Nederland Aandelenfonds
 1                   1,44                  FBTO Euro Obligatiefonds
 1                   0,57                  FBTO Euro Mixfonds 
 1                   0,78                  Achmea Euro Obligatiefonds
 1                   0,67                  Achmea Euro Mixfonds 50/50
 1                   0,69                  Achmea Euro Mixfonds 80/20
 
Bovengenoemde aandelen van Subfondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. ( “de Vennootschap”) zullen aan Euronext Amsterdam door NYSE Euronext op 14 april 2008 ex-dividend worden genoteerd. Het dividend zal op 25 april 2008 betaalbaar worden gesteld.
Aan degenen die op 11 april 2008 bij kantoorsluiting houder zijn van aandelen in de betreffende Subfondsen zal het dividend ter beschikking worden gesteld via de bij Necigef aangesloten instellingen.
 
De vastgestelde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2007 en de daarop betrekking hebbende verklaring van de accountant liggen ter inzage ten kantore van de Vennootschap. De vastgestelde jaarrekening van de beheerder, Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., en de daarop betrekking hebbende verklaring van de accountant liggen ter inzage ten kantore van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., Storkstraat 12, 3833 LB Leusden. De jaarrekeningen zijn voor deelnemers kosteloos verkrijgbaar en te raadplegen op www.achmeainvestmentmanagement.nl
 
 Amsterdam, 11 april 2008
 Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.
 De Directie​