Zeist,
05
mei
2008
|
15:38
Europe/Amsterdam

Dividendbericht Levob Fondsen

Levob €uropees Aandelen Fonds
Levob €uro Obligatie Fonds
Levob €uropees Mix Fonds
Levob AEX+ Fonds
(de "Levob Fondsen")
 
Op 14 april 2008 heeft de Raad van Toezicht van de Levob Fondsen besloten tot vaststelling van de jaarrekening van de Levob Fondsen over het boekjaar 2007. De uitkering per participatie over het boekjaar 2007 is als volgt vastgesteld:
 
€ 0,52  Levob €uropees Aandelen Fonds
€ 0,61  Levob €uro Obligatie Fonds 
€ 0,54  Levob €uropees Mix Fonds 
€ 0,47  Levob AEX+ Fonds  
 
De participaties gaan ex-dividend per 6 mei 2008.
 
Het dividend zal, voor zover nodig onder aftrek van 15 % dividendbelasting, met ingang van 20 mei 2008 betaalbaar worden gesteld aan participanten die op 5 mei 2008 participaties in de Levob Fondsen hebben.
Voor de participanten die een Levob beleggingsrekening aanhouden worden de uitgekeerde contanten automatisch belegd in participaties van het desbetreffende uitkerende Levob Fonds.
 
De vastgestelde jaarrekening van de Levob Fondsen over het boekjaar 2007 en de daarop betrekking hebbende verklaring van de accountant, alsmede de jaarrekeningen van de voor de Levob Fondsen aangestelde bewaarders en de beheerder, liggen voor de participanten vanaf heden ter inzage ten kantore van Levob Bank en ten kantore van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Storkstraat 12, 3833 LB Leusden en zijn voor participanten kosteloos verkrijgbaar op www.achmeainvestmentmanagement.nl.
 
Leusden, 5 mei 2008
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.
De Directie