23
april
2012
|
08:04
Europe/Amsterdam

Essentiële Beleggersinformatie vervangt Financiële Bijsluiter

Op 23 april 2012 is de Financiële Bijsluiter van de vijf fondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. vervangen door de Essentiële Beleggersinformatie.
 
Vanaf 1 juli 2012 moeten alle beleggingsinstellingen die onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten de Essentiële Beleggersinformatie ingevoerd hebben. De Essentiële Beleggersinformatie is gebaseerd op Europese regelgeving en heeft als doel dat consumenten de informatie onderling eenvoudiger kunnen vergelijken.
 
Voor de Essentiële Beleggersinformatie is een standaard vastgesteld met vaste structuur en teksten. Het document mag niet langer zijn dan twee A4’tjes en bestaat uit vijf afdelingen:
• Doelstellingen en beleggingsbeleid
• Risico- en opbrengstprofiel
• Kosten
• In het verleden behaalde resultaten
• Praktische informatie
 
Een belangrijke wijziging ten opzichte van de Financiële Bijsluiter die tot op heden gebruikt is voor de vijf fondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V., is de invoering van de synthetische risico-indicator. Dit is een op Europees niveau gekozen aanduiding voor rendement en risico op een schaal van 1 tot en met 7.
 
De Essentiële Beleggersinformatie van de vijf fondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. kunt u downloaden bij de Fondsen.
 
Amsterdam, 23 april 2012
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.
De Directie