26
februari
2007
|
13:02
Europe/Amsterdam

Gewijzigd handelssysteem

Gewijzigd handelssysteem per 26 februari 2007 voor open-end beleggingsinstellingen in Nederland en andere wijzigingen.
 
Order doorgeeftijd.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in overleg met de markt de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (“Commissie Winter”) opdracht gegeven tot het doen van aanbevelingen over onder andere de werking van de handel in Beleggingsfondsen. De Commissie Winter heeft na onderzoek de aanbeveling gedaan om de handel in beleggingsfondsen te beperken tot eenmaal per dag.
Het nieuwe systeem is tot stand gekomen in gezamenlijk overleg tussen de Dutch Fund and Asset Management Association (“Dufas”), de Nederlandse Vereniging van Banken (“NVB”) en de AFM. Euronext Amsterdam heeft een speciale service, de Euronext Fund Service, voor het nieuwe handelssysteem ontwikkeld. De aanbeveling houdt in dat de (beurs)handel in (beursgenoteerde) beleggingsfondsen stopt om 16.00 uur CET. Dit wordt de ‘cut-off’ tijd genoemd. Op dat tijdstip zijn alle beursen nog geopend om de aan- of verkoop van de onderliggende effecten (zoals deze in het door u gekozen Fonds zijn opgenomen) nog voor het sluiten van de (internationale) beursen te laten plaatsvinden. De intrinsieke waarde van het aandeel van het door u gekozen Fonds zal na sluiting van de beurs worden berekend en de ingelegde orders tot koop of verkoop van aandelen in het Fonds zullen dan de volgende beursdag om 10.00 uur CET tegen de vastgestelde koers worden uitgevoerd. Deze laatste wordt de Transactiedag genoemd.
 
Wat betekent dat voor u?
Indien u orders plaats via de beurs kan dit uiterlijk tot 16.00 uur CET. Indien u orders plaatst door gebruik te maken van de Stichting Achmea Beleggersgiro, dan dient u rekening te houden met specifieke tijden die daarvoor gelden en dient u uw orders voor 15.30 uur CET door te geven op de wijze zoals opgenomen in de voor u geldende productvoorwaarden en/of het reglement van de Stichting Achmea Beleggersgiro.
 
Orders die niet tijdig zijn ontvangen (orders via de beurs na 16.00 CET en orders via de Beleggersgiro na 15.30 uur CET), zullen worden behandeld als orders die worden ontvangen op de volgende beursdag en zullen worden afgehandeld op de daaropvolgende beursdag om 10.00 uur tegen de dan geldende koersen.
 
Op- en afslagkosten.
Eigenlijk verandert er op dit punt niet veel. Dezelfde Commissie Winter heeft tevens aanbeveling gedaan om voor toe- en uittreders een beperkte op- of afslag te rekenen bovenop de vastgestelde intrinsieke waarde per aandeel ter dekking van onder andere de aan- en verkoop van de onderliggende effecten van het door u gekozen Fonds. De Fondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. werken echter al langere tijd met een vaste beperkte op- en afslag.
Wat wel verandert, is dat per Fonds opnieuw beoordeeld is of deze kosten konden worden bijgesteld. En wij kunnen u melden dat de nieuwe op- en afslagkosten naar beneden toe zijn bijgesteld. Overigens is het niet zo dat u in het verleden teveel heeft betaald. De betaalde op- of afslag is altijd ten gunste van het Fonds gekomen ter dekking van onder andere de gemaakte kosten voor aan- of verkoop van de onderliggende effecten, zoals ook is opgenomen in het (Aanvullend) Prospectus.
 
Prospectus, Aanvullend Prospectus en Financiële Bijsluiter.
In verband met de wijzigingen zijn het (basis)Prospectus, Aanvullend Prospectus en de Financiële Bijsluiter per Fonds aangepast. Tevens zijn er enige tekstuele aanpassingen doorgevoerd als gevolg van de invoering van de Wet op het Financieel Toezicht per 1 januari 2007.
 
Het Prospectus, het Aanvullend Prospectus, de Financiële Bijsluiter, alsmede het volledige Reglement van de Stichting Achmea Beleggersgiro, kunt u downloaden op www.achmeabeleggingsfondsen.nl
 
Wanneer gaan de wijzigingen in?
Deze wijzigingen gaan in per 26 februari 2007.
 
Meer informatie.
Indien u meer informatie wilt lezen over dit onderwerp, verwijzen wij u naar de website van de AFM ( www.afm.nl ) of Euronext ( www.euronext.nl ).