Zeist,
13
december
2018
|
10:15
Europe/Amsterdam

Het beleggingsbeleid en de naam voor Beleggingspool Achmea Liquiditeiten Euro verandert

Op 14 januari 2019 passen wij de Beleggingspool Achmea Liquiditeiten Euro aan. De volgende subfondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen voor een deel in deze Beleggingspool:

  • Achmea mixfonds zeer voorzichtig A

  • Achmea mixfonds voorzichtig A

  • Achmea mixfonds gemiddeld A

  • Achmea mixfonds ambitieus A

  • Achmea mixfonds zeer ambitieus A

 

Door de geldmarktfonds verordening verandert de naam en het beleggingsbeleid

In juli 2017 is door het Europees parlement en de Europese raad de geldmarktfonds verordening vastgesteld. Deze geldmarktfonds verordening vereist een aantal aanpassingen aan beleggingsfondsen die geldmarktfondsen zijn. De Beleggingspool Achmea Euro Liquiditeiten valt onder de geldmarktfonds verordening en daarom moet de beleggingspool uiterlijk 21 januari 2019 hieraan voldoen.

Wij veranderen de naam Beleggingspool Achmea Euro Liquiditeiten in Achmea Investment Management Geldmarkt Fonds.Het beleggingsbeleid wordt zo aangepast dat wordt voldaan aan de regels van de geldmarktfonds verordening die gelden voor een standaard geldmarktfonds met variabele intrinsieke waarde. Dit betekent onder andere dat bepaalde beleggingen niet meer zijn toegestaan. En om risico’s verder te beperken wordt aan bepaalde beleggingen een maximum gesteld en wordt een maximale looptijd van de beleggingen voorgeschreven. Om te kunnen voldoen is het nodig dat we het huidige beleggingsbeleid op punten aanpassen. Zonder deze aanpassing zijn er onvoldoende beleggingen beschikbaar om als geldmarktfonds te kunnen beleggen.

 

Hierna treft u de belangrijkste wijzigingen in het beleggingsbeleid aan:

We beleggen nu in deposito’s, waarbij wij in de praktijk kort geld konden stallen bij banken, verzekeraars of lagere overheden. Dit wordt beperkt naar deposito’s bij alleen banken.- We beleggen nu in staatsobligaties van Duitsland, Frankrijk en Nederland. Dit wijzigen we naar staatsobligaties in euro met een minimale rating van A-.- We beleggen straks in omgekeerde retrocessie overeenkomsten en retrocessie overeenkomsten. De geldmarktfonds verordening staat deze instrumenten toe en in de praktijk zullen we voornamelijk gebruik maken van omgekeerde retrocessie overeenkomsten. Dit betekent niet dat het beleggingsfonds waarin u belegt veel meer risico loopt. De tegenpartijen die we gebruiken zijn banken met minimaal een A- rating en we krijgen zekerheid door middel van onderpand.

De beleggingsdoelstelling, het risicoprofiel en de benchmark wijzigen niet. De Lopende kosten factor (LKF) van de beleggingspool en de fondsen die erin beleggen wijzigt niet.

 

Het prospectus en de Essentiele Beleggersinformatie passen wij op 14 januari 2019 aan

Het basis en aanvullend prospectus van Achmea paraplu fonds A passen wij aan met een inlegvel. We maken het nieuwe prospectus en de Essentiele Beleggersinformatie bekend op onze website. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot        14 januari 2019 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de Autoriteit Financiële Markten over deze verandering.

Zeist, 13 december 2018

Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A

De Directie