13
juli
2010
|
13:39
Europe/Amsterdam

Rectificatie vooraankondiging wijziging Total Expense Ratio Achmea Wereld Aandelenfonds

In het nieuwsbericht en advertentie in Dagblad Trouw van 28 april j.l. is aangekondigd dat per 1 augustus de maandelijkse vermogensbeheervergoeding van de Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld aangepast wordt van 0,13% naar 0,17% per jaar.
 
In tegenstelling tot wat is vermeld in het aangegeven nieuwsbericht, wordt door de verhoging van deze vermogensbeheervergoeding de verwachte Total Expense Ratio (‘TER’) van Achmea Wereld Aandelenfonds niet aangepast. De maandelijkse beheervergoeding van het Achmea Wereld Aandelenfonds wordt namelijk tegelijkertijd verlaagd van 0,0892% naar 0,0858% per maand. Per saldo zullen deze wijzigingen nauwelijks invloed hebben op de TER, waardoor de verwachte TER van het Achmea Wereld Aandelenfonds zoals deze is opgenomen in het Prospectus van 1 mei 2010, ongewijzigd blijft. Voor u als deelnemer verandert er dan ook niets.
 
De Autoriteit Financiële Markten is op de hoogte gesteld van deze wijziging.
 
Amsterdam, 13 juli 2010
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.
De Directie