Zeist,
18
februari
2009
|
15:48
Europe/Amsterdam

Samenvoeging Levob Fondsen: Informatiememorandum

Op 18 februari 2009 is in Dagblad Trouw een oproepingsadvertentie geplaatst voor participantenvergaderingen van het Levob AEX+ Fonds, het Levob €uro Obligatiefonds, het Levob €uropees Aandelenfonds en het Levob €uropees Mixfonds (hierna de “Levob Fondsen”).
Op voorstel van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. en de bij ieder Levob Fonds behorende bewaarder en met instemming van de Raad van Toezicht behorende bij de Levob Fondsen, bestaat het voornemen om op of omstreeks 13 juni 2009 de Levob Fondsen te ontbinden en het vermogen van deze fondsen gedeeltelijk in te brengen in de fondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. en gedeeltelijk in het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen, een en ander op de manier zoals omschreven is in het Informatiememorandum. Het Informatiememorandum is opgesteld om vergadergerechtigden hierover uitgebreid te informeren.

U kunt het Informatiememorandum via onderstaande link downloaden:
 
De oproepingsadvertentie kunt u bekijken door op onderstaande link te klikken:

Amsterdam, 18 februari 2009
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.
De Directie