Zeist,
13
maart
2009
|
16:02
Europe/Amsterdam

Samenvoeging Levob Fondsen: Tekst Advertentie 13 maart 2009

Op 11 maart 2009 hebben de participantenvergaderingen plaatsgevonden van het Levob AEX+ Fonds, het Levob €uro Obligatiefonds, het Levob €uropees Aandelenfonds en het Levob €uropees Mixfonds (hierna de “Levob Fondsen”), waartoe was opgeroepen bij advertentie van 18 februari 2009 (zie nieuwsbericht van 18 februari 2009).
Op voorstel van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. en de bij ieder Levob Fonds behorende bewaarder en met instemming van de Raad van Toezicht behorende bij de Levob Fondsen, is besloten om op of na 13 juni 2009 de Levob Fondsen te ontbinden en het vermogen van deze fondsen gedeeltelijk in te brengen in de fondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. en gedeeltelijk in het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen, een en ander op de manier zoals omschreven is in het Informatiememorandum van 18 februari 2009 (zie nieuwsbericht van 18 februari 2009). Participanten kunnen gedurende drie maanden na publicatie van het besluit tot opheffing en vereffening van de Levob Fondsen onder ongewijzigde voorwaarden uittreden.
 
De tekst van de advertentie waarin het besluit tot opheffing en vereffening van de Levob Fondsen per 13 maart 2009 wordt gepubliceerd kunt u via onderstaande link downloaden:  
Nieuwsbericht 13 maart 2009
 
De advertentie kunt u bekijken door op onderstaande link te klikken:

Amsterdam, 13 maart 2009
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.
De Directie