Zeist,
15
mei
2018
|
10:47
Europe/Amsterdam

Uitnodiging Jaarvergadering Achmea paraplu fonds A

Met Centraal Beheer Fondsbeleggen en Centraal Beheer Gemaksbeleggen belegt u in de subfondsen van Achmea paraplu fonds A. Ieder jaar organiseren wij een Jaarvergadering voor Participanten. Wij nodigen u graag uit voor de Jaarvergadering 2018 van:

Achmea mixfonds zeer voorzichtig A;

Achmea mixfonds voorzichtig A;

Achmea mixfonds gemiddeld A;

Achmea mixfonds ambitieus A;

Achmea mixfonds zeer ambitieus A;

Achmea euro staatsobligaties fonds A;

Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A;

Achmea wereldwijd aandelen fonds A;

Op 30 mei bent u van harte welkom in Zeist
De Jaarvergadering vindt plaats op 30 mei 2018 bij Achmea Investment Management, Handelsweg 2 in Zeist. De bijeenkomst start om 10.00 uur.

De agenda van de Jaarvergadering is als volgt:

  1. Opening;
  2. Mededelingen;
  3. Behandeling van het schriftelijke jaarverslag en het door de beheerder gevoerde beheer in 2017;
  4. Décharge aan Achmea Investment Management B.V. voor het door haar gevoerde beheer over het boekjaar 2017 (stempunt);
  5. Rondvraag;
  6. Sluiting.

U kunt het jaarverslag hier downloaden. Het jaarverslag kunt u ook in geprinte versie inkijken op ons kantoor in Zeist.

U kunt de jaarvergadering alleen bijwonen als u zich aanmeldt
Voor elke participatie in een fonds krijgt u één stem. U kunt deelnemen aan de Jaarvergadering als u op 2 mei 2018, na de verwerking van alle bij- en afschrijvingen, in het bezit was van participaties op uw beleggingsrekening van Centraal Beheer Gemaksbeleggen of Centraal Beheer Fondsbeleggen. U kunt zich tot uiterlijk op 23 mei 2018 schriftelijk aanmelden. Wilt u bij uw aanmelding de volgende gegevens vermelden:

  • het aantal participaties waarmee u wilt stemmen;

  • het nummer van uw beleggingsrekening van Centraal Beheer Gemaksbeleggen of Centraal Beheer Fondsbeleggen;

  • uw adresgegevens.

Stuur uw aanmelding voor de Jaarvergadering naar:
Achmea Investment Management B.V.
Handelsweg 2
3707 NH Zeist

Na ontvangst en controle zal u een toegangsbewijs worden toegezonden
Zonder dit toegangsbewijs kunt u de Jaarvergadering niet bijwonen. U kunt uzelf laten vertegenwoordigen. Daarvoor moet u een door uzelf ondertekende schriftelijke volmacht toesturen bij uw aanmelding. Bij de Jaarvergadering vragen wij participanten of gevolmachtigden zich te legitimeren met een geldig paspoort of rijbewijs.

Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Investment Management B.V. (kvk nr. 18059537), statutair gevestigd te Zeist. Voor het beheren van beleggingsinstellingen beschikt Achmea Investment Management B.V. over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten en is zij opgenomen in het register van de AFM onder nummer 15001209.

Zeist, 15 mei 2018
De Beheerder: Achmea Investment Management B.V.