10
december
2012
|
10:16
Europe/Amsterdam

Verantwoord beleggen: weg uit tabak en kernwapens

Het verantwoord beleggingsbeleid van Achmea Beleggingsfondsen N.V. is op het gebied van het uitsluitingenbeleid uitgebreid. De tabaksindustrie, producenten van kernwapens, clustermunitiefabrikanten en structurele schenders van het VN Global Compact zijn tevens uitgesloten om in te beleggen.
 
Deze uitbreiding van het uitsluitingenbeleid sluit aan bij het Achmea beleid.
 
Het beleidsdocument Verantwoord Beleggen, welke gepubliceerd is op deze website onder de kop MVB, is hierop aangepast. Het prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V. zal bij een eerst komende update worden geactualiseerd.
 
Amsterdam, 10 december 2012
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.
De Directie