02
mei
2011
|
14:13
Europe/Amsterdam

Verlaging beheervergoeding Achmea Eurolanden Obligatiefonds

Met ingang van 1 mei 2011 is de beheervergoeding van het Achmea Eurolanden Obligatiefonds verlaagd van 0,0721% per maand naar 0,0554% per maand. Als gevolg van deze wijziging worden de kosten van het Achmea Eurolanden Obligatiefonds lager. De verwachting is dat de Total Expense Ratio genaamd (TER) van het Achmea Eurolanden Obligatiefonds voor het jaar 2011 0,91% zal bedragen.
 
Deze wijziging wordt verwerkt in het Aanvullend Prospectus en de Financiële Bijsluiter van het Achmea Eurolanden Obligatiefonds per 16 mei 2011.
 
Het Aanvullend Prospectus kunt u downloaden door bij 'Fondsen' te kiezen voor één Achmea Beleggingsfonds en vervolgens bij het desbetreffende fonds te kiezen voor ‘Prospectus, Aanvullend’.
 
De Financiële Bijsluiter kunt u downloaden door bij ‘Fondsen’ te kiezen voor één Achmea Beleggingsfonds en vervolgens bij het desbetreffende fonds te kiezen voor ‘Financiële Bijsluiter’.
 
Amsterdam, 2 mei 2011
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.
De Directie