Zeist,
22
januari
2010
|
11:35
Europe/Amsterdam

Wijziging administrateur en beleggingsbeleid van Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Op 22 januari 2010 is in het landelijk verspreid dagblad Trouw een advertentie geplaatst met een korte weergave van de wijzigingen die ingaan per 1 januari en 1 mei 2010.
Naast de advertentie is er een informatiememorandum op de website van Achmea Beleggingsfondsen geplaatst, naar aanleiding van onderstaande wijzigingen:
 
Wijziging per 1 januari 2010:
Vanaf 1 januari 2010 is de administratie en de berekening van de intrinsieke waarde van de Achmea Beleggingsfondsen uitbesteed aan The Bank of New York Mellon SA/NV. De wijziging is op 4 januari 2010 kenbaar gemaakt door middel van een inlegvel dat toegevoegd is bij het (basis) Prospectus en Aanvullend Prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V.
 
De wijzigingen per 1 mei 2010:
Per 1 mei 2010 zal het vermogensbeheer van een deel van de portefeuilles van de Beleggingspools Achmea Obligaties Euro en Achmea Aandelen Euro worden uitgevoerd door andere vermogensbeheerders naast F&C Netherlands B.V. De reden om te kiezen voor dit Multi asset management model waarbij meerdere vermogensbeheerders voor een specifieke beleggingspool worden aangesteld, is om actiever te sturen op verbetering van de verhouding tussen risico en rendement door middel van spreiding van beleggingsstijlen. De kosten van vermogensbeheer in deze Beleggingspools zal enigszins kunnen fluctueren, afhankelijk van de omvang van het belegd vermogen bij de verschillende vermogensbeheerders.
 
De tekst van de advertentie van 22 januari 2010 kunt u bekijken via onderstaande link:
advertentie 22 januari 2010
 
De advertentie kunt u bekijken via onderstaande link:
 
Het Informatiememorandum van 22 januari 2010 van Achmea Beleggingsfondsen N.V. kunt u via onderstaande link downloaden:
 
Amsterdam, 22 januari 2010
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.
De Directie