04
januari
2010
|
11:27
Europe/Amsterdam

Wijziging administrateur en vermogensbeheervergoeding

Op 4 januari 2010 is een inlegvel toegevoegd bij het (basis) Prospectus en Aanvullend Prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V., naar aanleiding van onderstaande wijzigingen:
Wijziging administrateur
In 2004 heeft de Vennootschap een overeenkomst gesloten met F&C Netherlands B.V. tot het uitvoeren van het vermogensbeheer, alsmede de administratie en berekening van de intrinsieke waarde van de verschillende series aandelen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. (de “Achmea Beleggingsfondsen”). Uit het oogpunt van efficiency en scheiding van de verantwoordelijkheid tussen vermogensbeheer en administratie, zal vanaf 1 januari 2010 de administratie en de berekening van de intrinsieke waarde van de Achmea Beleggingsfondsen gedaan worden door The Bank of New York Mellon SA/NV (“BNYMellon”). Ook de administratie en de berekening van de intrinsieke waarde van de beleggingspools waarin de Achmea Beleggingsfondsen beleggen, gaat over van F&C Netherlands B.V. naar BNYMellon.
 
De kosten voor de uitbesteding van de administratie en de berekening van de intrinsieke waarde worden gedragen door de beheerder, Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., vanuit de beheervergoeding die zij van de Achmea Beleggingsfondsen ontvangt.
 
Wijziging vermogensbeheervergoeding Beleggingspool Achmea Obligaties Euro
Per 1 mei 2009 is de vermogensbeheerfee in de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro aangepast van 0,135% naar 0,1175% per jaar. Deze lagere vermogensbeheerfee is na onderhandeling met F&C Netherlands B.V., de vermogensbeheerder van de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro, tot stand gekomen. Het vastleggen van de afspraken en vervolgens het verlagen van de vermogensbeheerfee en de berekening van de intrinsieke waarde in de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro heeft plaatsgevonden per 1 december 2009. Het verschil tussen de betaalde vermogensbeheerfee en de verlaagde vermogensbeheerfee over de periode 1 mei – 1 december 2009 is naar rato gecrediteerd aan het Achmea Eurolanden Obligatiefonds en het Achmea Obligatie Mixfonds.