Zeist,
01
oktober
2010
|
13:58
Europe/Amsterdam

Wijziging kosten bij uitgifte en inkoop van de Achmea beleggingsfondsen en benchmark van het Achmea Nederland Aandelenfonds

Wijziging kosten bij uitgifte en inkoop
Zoals opgenomen in het Prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V. wordt bij uitgifte of inkoop van aandelen ter dekking van directe kosten van brokers en eventuele marktimpact een opslag respectievelijk een afslag toegepast op de vastgestelde intrinsieke waarde. Als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden worden vanaf 1 oktober 2010 de op- en afslagpercentages gewijzigd:
     
Achmea Nederland Aandelenfonds: 0,05% (tot 1 oktober 2010: 0,15%)   
Achmea Eurolanden Aandelenfonds:0,07% (tot 1 oktober 2010: 0,15%)   
Achmea Wereld Aandelenfonds: 0,02% (tot 1 oktober 2010: 0,15%)  
Achmea Eurolanden Obligatiefonds: 0,02% (tot 1 oktober 2010: 0,05%)   
Achmea Eurolanden Mixfonds: 0,045% (tot 1 oktober 2010: 0,10%)    
 
Wijziging benchmark
Vanaf 1 oktober 2010 wijzigt ook de vergelijkingsmaatstaf ( hierna “benchmark”) van het Achmea Nederland Aandelenfonds van “AEX Index – Price Index” in “AEX Total Return Index”. Het beleggingsbeleid van het Achmea Nederland Aandelenfonds zal door deze nieuwe benchmark niet wijzigen.
 
De reden van deze wijziging is dat in de “AEX Total Return Index” rekening wordt gehouden met herbelegging van dividenden, net zoals in het behaalde resultaat van het Achmea Nederland Aandelenfonds. Hierdoor is het voor de Beheerder mogelijk om de behaalde resultaten van het Achmea Nederland Aandelenfonds en de “AEX Total Return Index” op dezelfde manier te berekenen, waardoor een objectievere vergelijking tussen deze twee rendementen kan worden gemaakt.
 
Om bovenstaande wijzigingen kenbaar te maken is op 1 oktober een advertentie geplaatst in Dagblad Trouw. De tekst van de advertentie kunt u downloaden door op onderstaande link te klikken:
Tekst advertentie
 
De advertentie in Dagblad Trouw kunt u bekijken via onderstaande link:
 
Naast bovenstaande wijzigingen zijn een aantal risico-omschrijvingen als gevolg van de huidige marktontwikkelingen geactualiseerd.
 
Het Aanvullend Prospectus, dat onderdeel uitmaakt van het Basisprospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V. en de Financiële Bijsluiters zijn per 1 oktober 2010 op bovenstaande wijzigingen aangepast. 
 
Het Aanvullend Prospectus kunt u downloaden door bij 'Fondsen' te kiezen voor één Achmea Beleggingsfonds en vervolgens bij het desbetreffende Fonds te kiezen voor ‘Prospectus, aanvullend’.
 
De Financiële Bijsluiter kunt u downloaden door bij ‘Fondsen’ te kiezen voor één Achmea Beleggingsfonds en vervolgens bij het desbetreffende Fonds te kiezen voor ‘Financiële Bijsluiter’.
 
Amsterdam, 1 oktober 2010
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.
De Directie