Zeist,
29
juni
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Wijziging kosten bij uitgifte en inkoop van aandelen

Met ingang van 1 augustus 2012 wijzigt het basis- en aanvullend prospectus (samen hierna ‘Prospectus’) van Achmea Beleggingsfondsen N.V. ten aanzien van het Achmea Nederland Aandelenfonds (serie 1), het Achmea Eurolanden Aandelenfonds (serie 2), het Achmea Wereld Aandelenfonds (serie 3), het Achmea Eurolanden Obligatiefonds (serie 4) en het Achmea Eurolanden Mixfonds (serie 5) (ieder een ‘Fonds’ en meerdere fondsen ‘de Fondsen’).

De wijzigingen betreffen een aanpassing van de tekst van het Prospectus betreffende inkoop en uitgifte van de Fondsen, alsmede een verhoging van het percentage kosten bij inkoop en uitgifte (de op- en afslag) van de Fondsen.

Zoals opgenomen in het Prospectus Beleggingsfondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. wordt bij inkoop en uitgifte van Fondsen een opslag respectievelijk een afslag toegepast op de vastgestelde intrinsieke waarde. Na evaluatie is gebleken dat de kosten die worden gedekt uit de op- en afslagen hoger zijn geworden. Om de zittende beleggers niet te benadelen, worden de op- en afslag percentages als volgt per 1 augustus 2012 verhoogd:

Fonds Tot 1 augustus 2012 Vanaf 1 augustus 2012
Achmea Nederland Aandelenfonds 0,05% 0,17%
Achmea Eurolanden Aandelenfonds 0,07% 0,18%
Achmea Wereld Aandelenfonds 0,02% 0,09%
Achmea Eurolanden Obligatiefonds 0,02% 0,09%
Achmea Eurolanden Mixfonds 0,045% 0,17%

Om bovenstaande wijzigingen kenbaar te maken is op 29 juni 2012 een advertentie geplaatst in Dagblad Trouw. De tekst van de advertentie kunt u downloaden door op onderstaande link te klikken:

Huidige beleggers kunnen tot één maand na deze bekendmaking van het besluit tot wijziging van kosten bij uitgifte en inkoop onder ongewijzigde voorwaarden uittreden.

Amsterdam, 29 juni 2012

Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.

De directie