Zeist,
01
oktober
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Wijziging kosten bij uitgifte en inkoop van aandelen

Met ingang van 1 november 2013 wijzigt het Prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V. ten aanzien van het Achmea Nederland Aandelenfonds (serie 1), het Achmea Eurolanden Aandelenfonds (serie 2), het Achmea Wereld Aandelenfonds (serie 3), het Achmea Eurolanden Obligatiefonds (serie 4) en het Achmea Eurolanden Mixfonds (serie 5) (ieder een ‘Fonds’ en meerdere fondsen ‘de Fondsen’).

De wijziging betreft een verhoging van het percentage kosten bij uitgifte en inkoop (de op- en afslag) van de Fondsen.

Zoals opgenomen in het Prospectus Beleggingsfondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. wordt bij uitgifte en inkoop van Fondsen een opslag respectievelijk een afslag toegepast op de vastgestelde intrinsieke waarde. Na evaluatie is gebleken dat de kosten die worden gedekt uit de op- en afslagen hoger zijn geworden. Om de zittende beleggers niet te benadelen, worden de op- en afslag percentages als volgt per 1 november 2013 verhoogd:

Fonds

Tot 1 november 2013

Vanaf 1 november 2013

Achmea Nederland Aandelenfonds (serie 1 )

0,17%

0,25%

Achmea Eurolanden Aandelenfonds (serie 2)

0,18%

0,20%

Achmea Wereld Aandelenfonds (serie 3)

0,09%

0,13%

Achmea Eurolanden Obligatiefonds (serie 4)

0,09%

0,25%

Achmea Eurolanden Mixfonds (serie 5)

0,17%

0,23%

Om bovenstaande wijzigingen kenbaar te maken is op 1 oktober 2013 een advertentie geplaatst in Dagblad Trouw. De tekst van de advertentie kunt u downloaden door op onderstaande link te klikken:Advertentietekst.pdf

Huidige beleggers kunnen tot één maand na deze bekendmaking van het besluit tot wijziging van kosten bij uitgifte en inkoop onder ongewijzigde voorwaarden uittreden.

Amsterdam, 1 oktober 2013

Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.

De directie