Zeist,
02
november
2011
|
14:18
Europe/Amsterdam

Wijziging Prospectus Achmea Beleggingsfondsen N.V. per 2 januari 2012

Met ingang van 2 januari 2012 worden het basisprospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V. en het aanvullend prospectus ten aanzien van het Achmea Wereld Aandelenfonds op onderstaande punten gewijzigd:
1) Wijziging driemaands termijn naar één maand
Deze termijn, zoals is vastgelegd in artikel 4:47, lid 4 en 5 Wet op het financieel toezicht, houdt in dat een wijziging van voorwaarden waardoor de rechten of zekerheden van de deelnemers worden verminderd of lasten aan hen worden opgelegd, of waardoor het beleggingsbeleid wordt gewijzigd na een wettelijke  termijn, na bekendmaking van de wijziging, kan worden doorgevoerd. Gedurende deze wettelijke termijn kunnen de deelnemers tegen de gebruikelijke voorwaarden uittreden.
Met ingang van 22 juli 2011 is de wettelijke termijn van drie maanden gewijzigd naar één maand. De voorwaarden in het basisprospectus worden hierop per 2 januari 2012 aangepast, waardoor de één maandstermijn vanaf 2 januari 2012 in werking zal treden.
 
2) Wijziging beleggingsbeleid Achmea Wereld Aandelenfonds
Met ingang van 2 januari 2012 wordt het beleggingsbeleid van het Achmea Wereld Aandelenfonds gewijzigd. Het fonds kan voor een klein gedeelte beleggen in minder ontwikkelde landen, welke evenmin zijn opgenomen in de benchmark MSCI World Index. Vanaf 2 januari 2012 is dit niet meer toegestaan. Het aanvullend prospectus en de financiële bijsluiter van dit fonds worden per 2 januari 2012 hierop aangepast.
 
Om bovenstaande wijzigingen kenbaar te maken is op 2 november 2011 een advertentie geplaatst in Dagblad Trouw. Huidige beleggers kunnen tot drie maanden na deze bekendmaking van het besluit tot samenvoeging onder ongewijzigde voorwaarden uittreden. De tekst van de advertentie kunt u downloaden door op onderstaande link te klikken:
 
Amsterdam, 2 november 2011
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.
De directie​